Home kinderdagverblijf prins heerlijk

Beleid

In onderstaande documenten is ons beleid uiteengezet.
Klik op de link om de informatie te openen als PDF.
Pedagogisch beleidsplan
Geschillencommissie
Klachtenreglement
Regelement oudercommisie
Inspectierapport 2017
registratienummer: 120711187

kinderdagverblijf Prinsheerlijk Wilhelminapark