Home kinderdagverblijf prins heerlijk

Beleid

In onderstaande documenten is ons beleid uiteengezet.
Klik op de link om de informatie te openen als PDF.
Pedagogisch beleidsplan
Geschillencommissie
Regelement oudercommisie
Inspectierapport 2016
registratienummer: 120711187

kinderdagverblijf Prinsheerlijk Wilhelminapark