Home kinderdagverblijf prins heerlijk

Communicatie

Dagboekjes
Naast de mondelinge communicatie, wisselen wij schriftelijk informatie met u uit. Ieder kind beschikt over een schrift waarin de leidsters de dag rapporteren. We stellen het op prijs als u ons via dit schrift ook informeert over de gebeurtenissen thuis.

Prinsenpost
Elke twee maanden komt er een nieuwsbrief, de Prinsenpost, uit. Hierin wordt u op aanstekelijke wijze in woord en beeld geïnformeerd over de meest interessante ontwikkelingen van de afgelopen twee maanden.

Ouderavonden
Viermaal per jaar vindt er een ouderavond plaats.
We hebben 10 minutengesprekken op aanvraag om de ontwikkeling van uw kind te bespreken.
Voor de baby's hebben we een overgangsgesprek over de voeding als het kind 7 maanden wordt.

kinderdagverblijf Prinsheerlijk Wilhelminapark