Home kinderdagverblijf prins heerlijk

Inschrijving

De inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding en
de beschikbare capaciteit op de gewenste plaatsingsdagen.
Mochten wij op de door u gewenste dagen geen plaats
beschikbaar hebben dan kunnen wij u op de wachtlijst plaatsen.
Broertjes of zusjes van al geplaatste kinderen krijgen voorrang.

Aanmeldingsformulier
Wilt u uw kindje inschrijven? Vul dan dit Aanmeldingsformulier in
dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Per 1 januari 2011 wordt u mogelijk gevraagd een LRK-nummer
op te geven. Ons LRK-nummer is 120711187. Overige zakelijke
gegevens vind u onder de tab Contact.

Kennismakingsgesprek
Wanneer uw kind geplaatst is bij ons, nemen we contact op voor de eerste wendag. Op deze dag verwachten we u en uw kindje rond 9:30, dan wordt er kennis gemaakt met de leidsters en volgt er een gesprek over de gang van zaken.

kinderdagverblijf Prinsheerlijk Wilhelminapark