Home kinderdagverblijf prins heerlijk

Openingstijden

Wij zijn open ma t/m vrij van 7.30 - 18.30 uur!

Brengen en halen

Om de rust in de groepen te bewaren verzoeken wij u uw kind(-eren) te brengen tussen 07.30 en 09.30 uur en op te halen tussen 16.00 en 18.30 uur.

Flexibele opvang
Naast dagopvang bieden wij ook halve dagopvang. U kunt uw kind dan ophalen om 12.45 uur. Wilt u uw kind een keer eerder brengen of wat later ophalen? Dat kan ook. Neem dan minstens 1 dag van tevoren contact op met en van de leidsters, dan informeren zij u over de mogelijkheden en kosten.

Gesloten
Op 2 studiedagen, nationale feestdagen en de periode tussen kerst en oud en nieuw zijn wij gesloten. Hierover informeren we de ouders in december voor het komende jaar.

kinderdagverblijf Prinsheerlijk Wilhelminapark