Communicatie

Oudergesprekken
Tweemaal per jaar vindt er een oudergesprek plaats om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Dit gesprek vindt plaats met de mentor van uw kind. Daarnaast kunnen er op verzoek opvoedkundige gesprekken worden aangevraagd bij de directie.
Drie keer per jaar worden er workshops georganiseerd door Els Brakman van ‘Warm Ouderschap’ die als ‘kindertolk’ een schat aan ervaring heeft op het gebied van kinderopvoeding. Els helpt ouders met gedragsproblemen van hun kinderen.

Voor meer informatie: www.warmouderschap.nl

Voor overige communicatie zie: Ouderportaal

EnglishDutch