Belangrijke informatie m.b.t. de Coronacrisis

Prins Heerlijk heeft haar deuren weer geopend voor reguliere opvang! Wij houden de ontwikkelingen rondom de corona crisis in Nederland nauwlettend in de gaten. Voor onze dienstverlening volgen wij de richtlijnen die de overheid en het RIVM stellen. Dit houdt in dat wij werken middels een protocol preventie COVID-19 om de verspreiding van het virus tegen te gaan.
Een aantal belangrijke zaken uit het protocol: - In het contact met ouders worden een aantal maatregelen getroffen die helpen de verspreiding tegen te gaan. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld een aangegeven route volgen in ons pand. - We hanteren aangescherpte hygiëne afspraken zoals bijvoorbeeld het regelmatig schoonmaken van deurklinken en knoppen met allesreiniger- We hanteren thuisblijfregels. Zo dienen kinderen bij verkoudheid thuis te blijven op een lichte neusverkoudheid na.  - Afspraken met derden worden buiten reguliere openingstijden gepland. Rondleidingen kunnen op relatief rustige dagen worden gepland, op specifieke tijden, bijvoorbeeld wanneer de kinderen op bed liggen of buiten spelen. 
Zie Werkwijze voor het gehele protocol.