Belangrijke informatie m.b.t. de Coronacrisis

Prins Heerlijk heeft haar deuren (weer) geopend voor reguliere opvang! Wij houden de ontwikkelingen rondom de corona crisis in Nederland nauwlettend in de gaten. Voor onze dienstverlening volgen wij de richtlijnen die de overheid en het RIVM stellen. Dit houdt in dat wij werken middels een protocol preventie COVID-19 om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het protocol is te vinden onder "werkwijze".