Inschrijving

De inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding en de beschikbare capaciteit op de gewenste plaatsingsdagen. Mochten wij op de door u gewenste dagen geen plaats beschikbaar hebben dan kunnen wij u op de wachtlijst plaatsen. Broertjes of zusjes van al geplaatste kinderen krijgen voorrang.

Aanmeldingsformulier
Wilt u uw kindje inschrijven? Vul dan dit Aanmeldingsformulier in dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Per 1 januari 2011 wordt u mogelijk gevraagd een LRK-nummer op te geven. Ons LRK-nummer is 120711187. Overige zakelijke gegevens vind u onder de tab Contact.

Kennismakingsgesprek
Wanneer uw kind geplaatst is bij ons, nemen we contact op voor de eerste wendag. Op deze dag verwachten we u en uw kindje rond 9:30, dan wordt er kennis gemaakt met de leidsters en volgt er een gesprek over de gang van zaken.

EnglishDutch