Onze werkwijze

 • De opvang van Prins Heerlijk

  Prins Heerlijk biedt dagopvang voor baby's en peuters van 0 tot 4 jaar. Baby's van 0 tot 2 jaar worden opgevangen op onze babygroep en kinderen van 1,5 tot 4 jaar op onze peutergroep. Wij vragen minimaal 2 dagen opvang per week te nemen, zodat wij gemakkelijk een vertrouwde basis kunnen vormen. Het is niet mogelijk flexibele (wisselende dagen) of halve dagen opvang aan te vragen. Wel bieden wij de service gemakkelijk een ruildag of extra dag aan te vragen met uitzondering van de nationale feestdagen en kerstvakantie. 
  Prins Heerlijk hanteert een vast uurtarief, gelijk voor ieder kind (vastgesteld per 1 januari 2022). Eén dag opvang staat gelijk aan 11 uur. Onze dienstverlening is inclusief standaard flesvoeding, luiers, maaltijden en een pedagogisch dagprogramma. De kosten van de opvang wordt berekend over 51 weken (vanwege de sluitingsweek tussen kerst en oud & nieuw). 

 • Openingstijden en sluitingsdata

  Prins Heerlijk is geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 18.30. Naast de weekenden zijn wij gedurende de nationale feestdagen en tussen kerst en oud & nieuw gesloten. Dit betekent dat wij in 2024 op de volgende dagen zijn gesloten:
  ● Studiedag: vrijdag 22 maart ● Tweede paasdag: maandag 1 april ● Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei● Tweede Pinksterdag: maandag 20 mei● Sinterklaas: donderdag 5 december sluiten wij om 17.00● Kerstavond: dinsdag 24 december sluiten wij om 17.00● Tussen kerst en oud & nieuw: woensdag 25 december t/m dinsdag 31 december● Nieuwjaarsdag: woensdag 1 januari 2025

 • Een vertrouwde start

  Wanneer je hebt gekozen voor de opvang van Prins Heerlijk besteden wij er veel aandacht aan om de opvang als vertrouwde omgeving te laten voelen. Dit betekent dat wij letten op een aantal zaken binnen onze dienstverlening:

  Voor het krijgen van een vertrouwd gevoel is het belangrijk dat je als nieuwe ouders de tijd krijgen om te wennen aan het kinderdagverblijf. Daarom plannen we voorafgaand aan de start van de opvang een "intakegesprek" en "wen-moment" in. Tijdens dit intakegesprek wordt je geïnformeerd over de werkwijze, de groep en het kinderdagverblijf in het algemeen. Daarnaast heb je de mogelijkheid alle bijzonderheden van jouw kind te bespreken. het wen-moment houdt in dat je de mogelijkheid hebt om kosteloos jouw kindje voor de eerste keer een paar uur bij ons op de opvang te laten. Zo kan jouw kindje rustig wennen aan de opvang.

  Middels de ouderportaal Konnect communiceren wij foto's en verhaaltjes van jouw kind op de Prins. Zo krijg je toch een beetje mee hoe jouw kind een dag op de Prins ervaart. Ook het nieuws en andere informatie wordt via Konnect gecommuniceerd.

  Mocht het vertrouwde gevoel toch geschaad worden, dan staan wij altijd open voor een gesprek. Dit kan natuurlijk zowel met de leidsters van jouw kindje maar ook met het managementteam. We vinden het namelijk belangrijk dat het vertrouwde gevoel hersteld wordt en jullie je kindje met een prettig gevoel blijven brengen naar de opvang. Mocht je hier toch niet veel voor voelen dan kun je je richten tot de geschillencommissie of het klachtenloket. Zie hiervoor het klachtenreglement. 

 • Biologische en gezonde voeding

  Alles wat jouw kindje nodig heeft hebben wij in huis. Het enige dat je eventueel hoeft mee te geven is eigen borstvoeding en een groentehapje. Omdat wij de kwaliteit van onze voeding belangrijk vinden en oog willen hebben voor de natuur en het milieu, bieden wij uitsluitend gezonde en voornamelijk biologische voedingsproducten aan. Zo komt ons brood van de lokale bakker District en doen wij de wekelijkse boodschappen via Picnic. 
  Bij jonge baby's volgen wij het ritme van thuis maar naarmate een kind ouder wordt zal een kind steeds meer overgaan in het ritme van de Prins. Het ritme van de Prins is ondersteunend in het aanleren van gezonde eetgewoontes en manieren. Niet alleen het aanbieden van gezonde producten staat hierin centraal, maar ook de tafelmanieren, het leren lekker en gezond te eten in de juiste hoeveelheden en een stukje socialisatie tijdens gezamenlijke eetmomenten. Kinderen worden actief betrokken bij dit proces. Zo mogen peuters regelmatig mee naar de bakker het brood halen of helpen de kinderen bij het tafeldekken. We stimuleren de kinderen gezellig met elkaar te kletsen of juist de rust te pakken tijdens een eetmoment. 

 • Oog voor de slaapbehoeften van ieder kind

  Ook voor het slaapritme geldt dat wij bij de jongste baby's voornamelijk het ritme van thuis aanhouden en naarmate kinderen ouder worden, zullen zij steeds meer meegaan in het ritme van de Prins. We proberen zo veel mogelijk in te spelen op de individuele slaapbehoeften van ieder kind. Op de babygroep slapen de kinderen in een slaapkamer en zij hebben allen een eigen veilig afgesloten bedje. Voor de allerkleinste hebben wij ook een hangwiegje zodat de overgang naar een groot bed overbrugt kan worden. 
  Op de peutergroep slapen de kinderen nog maar één keer op de dag. Rond 12.30, direct na de lunch, wordt het slaapritueel ingezet, waarbij we met de kinderen een boekje lezen en naar bed gaan. De peuters slapen in een aparte ruimte op de groep op stretchers en matrasjes. Zo leren de peuters in een open bed te slapen en is er ten alle tijden toezicht. Voor de rust en regelmaat, hebben ook hier alle kinderen een eigen slaapplekje. 

 • Het (niet) corrigeren en belonen

  Er zijn vele onderzoeken geweest naar de methodiek van corrigeren en belonen. Deze onderzoeken geven wisselende uitkomsten in effectiviteit en werkzaamheid. Prins Heerlijk kiest er voor een opvoeding na te streven met ruimte voor het kind waarin corrigeren en belonen zo min mogelijk een rol spelen. Door kinderen de ruimte te bieden om ‘nee’ te kunnen zeggen of zelf te laten kiezen, krijgen zij het gevoel meer zelf regie te hebben. Door uitleg te geven en voor te doen kunnen kaders worden gevormd en door de ruimte te geven aan emoties voelen kinderen zich gehoord en hebben zij minder de drang grenzen op te zoeken. Negatief gedrag wordt zoveel mogelijk omgebogen naar ander (meer positief) gedrag en de pedagogisch medewerkers zijn alert op hetgeen een kind daadwerkelijk vraagt met zijn of haar gedrag. Het ombuigen doen pedagogisch medewerkers door bijvoorbeeld meer keuzemogelijkheden te bieden, af te leiden of uitleg te geven. Wanneer kinderen het nodig hebben, kunnen pedagogisch medewerkers kinderen ook letterlijk uit de situatie halen en krijgen zij de ruimte hun emoties op andere wijze te uitten (even ergens anders te zitten of iets anders te doen).

 • Buiten spelen, uitstapjes en een afwisselend activiteitenaanbod

  Op Prins Heerlijk wordt een afwisselend activiteitenaanbod geboden met vrij spel en begeleid spel zowel binnen als buiten. Daarnaast worden er geregeld uitstapjes buiten het terrein van Prins Heerlijk gemaakt. In het activiteitenaanbod is oog voor de ontwikkeling van kinderen op allerlei vlakken, zoals aandacht voor de motoriek (fijne en grove), de sociale ontwikkeling, de spraak- en taalontwikkeling, de rekenvaardigheid en de creatieve ontwikkeling. Om dit te bewerkstelligen doen wij het volgende: 
  In het dagprogramma wordt structuur geboden door een vast dagritme en een themaplanning. Het dagritme houdt in dat wij een vaste structuur van eet- en slaapmomenten aanhouden gedurende de dag. Dit schept helderheid en voorspelbaarheid. Een belangrijke voorwaarde voor kinderen om de wereld om hen heen te leren begrijpen en te ontdekken. Daarnaast volgen wij gedurende het hele jaar een themaplanning. Bij de themaplanning wordt rekening gehouden met de leefwereld en ontwikkelbehoeften van jonge kinderen. Hierin krijgen onze pedagogisch veel ruimte voor eigen inbreng zodat het activiteitenaanbod afwisselend en verfrissend blijft. Deze thema’s vormen het kader waarbinnen de activiteiten worden aangeboden.
  Verder zorgen wij ervoor dat kinderen de mogelijkheid krijgen iedere dag naar buiten te gaan, want buiten spelen is gezond! Niet alleen verlaagd buiten spelen het stressniveau en de kans op overgewicht, ook biedt buitenspelen heel veel mogelijkheden tot het ontwikkelen van sociale competenties. Het terrein van Prins Heerlijk heeft drie buitenruimten: een voor- en achtertuin en een ruim balkon. De tuinen grenzen aan de peutergroep en het balkon aan de babygroep. Verder zijn we regelmatig met de kinderen te vinden in het Wilhelminapark of we gaan naar het bos achter het Rietveld Schröderhuis. 
  Als laatste besteden de medewerkers van de Prins veel aandacht aan rituelen en feestdagen. Zo wordt de verjaardag van een kind met een feestje gevierd en vieren we een afscheidsfeestje wanneer een kind van het kinderdagverblijf af gaat. Ieder bijzonder moment heeft zo zijn eigen rituelen die zorgen voor een gevoel van veiligheid en saamhorigheid. De Prins besteed ook aandacht aan culturele feestdagen zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en Koningsdag. 

 • Korte lijnen en een duidelijke communicatie

  Een goede communicatie met ouders vinden wij van groot belang. Daarom besteden wij hier op verschillende vlakken aandacht aan. Allereerst zorgen onze medewerkers voor een persoonlijke en warme overdracht tijdens het halen en brengen van jouw kind maar daarnaast zorgen wij er ook voor dat ouders gemakkelijk het management in persoon kunnen spreken. Verder zijn wij gedurende openingstijden altijd telefonisch bereikbaar en maken wij gebruik van de ouderportaal Konnect. Dit is een digitale omgeving die je kunt volgen via een app of op de computer. In Konnect kunnen wij dagboekjes schrijven, foto's versturen, met ouders chatten en communiceren wij het nieuws van de Prins. 
  Wanneer je de behoeften hebt om uitgebreider met ons in gesprek te gaan, is er de mogelijkheid om een kind-gesprek aan te vragen. Tijdens zo'n gesprek kun je de ontwikkeling van jouw kind nader bespreken en kunnen onze pedagogisch medewerkers helpen met hun expertise en kennis. 

 • Een hoge vakkundigheid van onze medewerkers

  De kwaliteit en vakkundigheid van onze pedagogisch medewerkers achten wij van groot belang. Zij zijn namelijk degene die dagelijks met de kinderen omgaan. Je kunt er bij ons dus vanuit gaan dat onze pedagogisch medewerkers voldoen aan de wettelijke kwalificatie-eisen met minimaal een diploma op PW3-niveau en met passie hun vak beoefenen. In hun ontwikkeling en professionalisering worden de pedagogisch medewerkers ondersteund door een pedagogisch coach. Dit doet zij door de inzet van verschillende vormen van coaching. Onze pedagogisch coach werkt regelmatig op de groep waardoor zij een actueel beeld heeft van de opvang en adequaat kan helpen bij pedagogische problematiek.  

 • Geschillen en klachten

  Uw kind is bij de medewerkers van kinderdagverblijf Prins Heerlijk in goede handen. Echter, een enkele keer kan er iets mis gaan in de opvang van uw kind of in de organisatie van de kinderdagopvang. Kinderopvang is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Als u vindt dat wij tekort schieten of ons niet aan onze afspraken houden dan horen wij dat graag van u. Van uw kritiek kunnen wij namelijk leren. Daarom hebben wij een interne en externe klachtenprocedure, die na elkaar moeten worden gevolgd.
  De kinderopvang kent een uitgebreide regeling op het gebied van klachten en geschillen. Deze komen voort uit de Wet Kinderopvang, de Algemene Voorwaarden Kinderopvang en de Wet Klachtrecht.
  Ons advies is om altijd zo snel mogelijk te reageren als er klachten zijn, te lang uitstellen maakt het alleen maar moeilijker. Het eenvoudigst is het als u het bespreekt met diegene die het aangaat, bijvoorbeeld de groepsmedewerker(s). Als dit de onvrede niet wegneemt kunt u een afspraak maken met Grace Lansdorf. Zij noteert de klacht op het interne klachtenformulier, zodat deze geregistreerd staat. Misschien kan het gesprek de klacht meteen oplossen, bijvoorbeeld na het maken van afspraken, of is er wat meer onderzoek nodig naar aanleiding van uw klacht. Als uw klacht nog niet is opgelost dan krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht en de omschrijving hiervan. U krijgt 20 werkdagen na het indienen van uw klacht schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen. Als uw klacht wel wordt opgelost in het gesprek wordt dit en ook de eventueel gemaakte afspraken op het interne klachtenformulier geschreven en ontvangt u hiervan een kopie. Als Prins Heerlijk niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht of de ouders en Prins Heerlijk het niet binnen zes weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht, kunt u uw klacht indienen bij de geschillencommissie kinderopvang.
  Ons Registratienummer is: 120711187
  U kunt u klacht ook schriftelijk (of per e-mail) indienen bij Grace Lansdorf. In dat geval krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht. U krijgt 20 werkdagen na het indienen van uw klacht een schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen.
  Bij afwezigheid van Grace Lansdorf kunt u zich wenden tot Lies de Lange, zij is eveneens bevoegd om uw klacht in behandeling te nemen.
  Interne klachtenprocedure1. Wij raden u aan uw klacht binnen een termijn van twee maanden bij ons aan te melden. Een korte termijn na het incident bevordert het onderzoek naar de klacht;2. Anoniem aangeboden klachten worden niet in behandeling genomen;3. Als u een klacht heeft die betrekking heeft op de verzorging van uw kind, kunt u hiermee in eerste instantie terecht bij een pedagogisch leidster van deze groep. De pedagogisch leidster zoekt en biedt u een passende oplossing;4. Als u niet tevreden bent met de geboden oplossing, als uw klacht betrekking heeft op een gedraging van een directielid of één van haar medewerkers jegens u of uw kind, als de klacht betrekking heeft op de overeenkomst tussen u en Prins Heerlijk Kinderopvang, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de directie van Prins Heerlijk Kinderopvang;5. De directie accepteert en registreert uw klacht. Uw klacht wordt zorgvuldig onderzocht. Om een passende oplossing te vinden neemt de directie onder andere contact met u op voor een toelichting op uw klacht;6. U wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van uw klacht;7. Rekening houdend met de aard van de klacht wordt deze zo spoedig mogelijk afgehandeld;8. Uw klacht wordt uiterlijk binnen 6 weken na indiening bij de directie afgehandeld;9. U ontvangt een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht;10. In het oordeel is een concrete termijn gesteld waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
  Een schriftelijke klacht kunt u indienen bij:KDV Prins Heerlijkt.a.v. Grace LansdorfPrins Hendriklaan 973583 EJ UtrechtOf mailen naar ln.kjilreehsnirp-vdk%40ofni
  Indien de directie van KDV Prins Heerlijk u geen passende oplossing heeft kunnen bieden, kunt uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
  Externe klachtenprocedurePrins Heerlijk is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang (hierna: de Geschillencommissie). Ouders, de Prins Heerlijk Ouderraad en Prins Heerlijk Kinderopvang kunnen een geschil aanmelden bij de Geschillencommissie.
  1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de directie van Prins Heerlijk Kinderopvang in te dienen. Gebruik hiervoor onze interne klachtenprocedure.2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij Prins Heerlijk Kinderopvang indiende, schriftelijk of in een ander door de Commissie te bepalen vorm, bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door Prins Heerlijk Kinderopvang aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is Prins Heerlijk Kinderopvang aan deze keuze gebonden. Indien Prins Heerlijk Kinderopvang een geschil aanhangig wil maken, moet zij de ouder/oudercommissie schriftelijk, of in een andere passende vorm, vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij/zij daarmee akkoord gaat. Prins Heerlijk Kinderopvang dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.5. De Geschillencommissie doet uitspraken met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wegen van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
  Klachten aangeboden aan de Geschillencommissie Kinderopvang kunt u indienen bij: www.degeschillencommissie.nl
  Aan het afhandelen van klachten door de Geschillencommissie zijn kosten verbonden. Kosten die voortvloeien uit het niet correct volgen van de klachtenprocedure worden aan u doorberekend. Indien uw klacht ongegrond wordt verklaard worden de gemaakte kosten aan u doorberekend.

  Meer informatie over de klachtenbehandeling kunt u ook vinden op
  www.klachtenloket-kinderopvang.nl