Onze werkwijze

 • De opvang van Prins Heerlijk

  Prins Heerlijk biedt dagopvang voor baby's en peuters van 0 tot 4 jaar. Baby's van 0 tot 1,5 jaar worden opgevangen op onze 'babygroep' en kinderen van 1,5 tot 4 jaar op onze 'peutergroep'. Om jonge kinderen snel vertrouwd te laten raken en omdat het wen-proces langer duurt wanneer een kind minder vaak naar de dagopvang gaat adviseren wij minimaal 2 dagen opvang per week op te nemen. Het is bij ons niet mogelijk halve dagen opvang aan te vragen. De tijden waarop ouders hun kinderen precies halen en brengen is aan hen, maar wij adviseren te brengen voor 9.00 en te halen na 16.00. Zo kan een kind namelijk geheel meedoen met het dagprogramma en bewaken we de rust op de groepen. 
  Het is alleen mogelijk vaste dagen opvang voor uw kind aan te vragen. Dit betekent dat er iedere week op de aangevraagde dag een plekje gereserveerd wordt voor uw kind. Wanneer je een keer gebruik wilt maken van een andere dag opvang, kun je een ruildag of extra dag aanvragen via de ouderportaal Konnect. Een extra dag wil simpelweg zeggen dat je een dag extra, naast de vaste dagen, kan aanvragen. Met een ruildag kan je een gereserveerde dag ruilen voor een andere dag. Het is ten alle tijden mogelijk een extra dag aan te vragen. Wanneer een dag opvang samenvalt met een nationale feestdag en de opvang dus gesloten is, kan de dag niet worden geruild met een andere dag. 

 • Openingstijden, sluitingsdata en tarieven

  Wij zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 18.30. Naast de weekenden zijn wij gedurende de nationale feestdagen en tussen kerst en oud&nieuw gesloten. 
  Prins Heerlijk hanteert een uurtarief van €8,90 (vastgesteld per 1 januari 2020). Onze dienstverlening is inclusief standaard flesvoeding, luiers, maaltijden en een pedagogisch dagprogramma. Eén dag opvang staat gelijk aan 11 uur (dus 11 x €8,90 = €416,07) en de opvang wordt berekend over 51 weken (vanwege de sluitingsweek tussen kerst en oud&nieuw). Je betaald de opvang dus een vast tarief per maand. In onderstaande tabel zie je de maandelijkse tarieven per aantal dagen opvang in de week: 
  Aantal dagen p/w Aantal uren p/w Tarief per maand1 11 € 416,072 22 € 832,143 33 € 1248,214 44 € 1664,285 55 € 2080,35

 • Biologische en gezonde voeding

  Alles wat jouw kindje nodig heeft hebben wij in huis. Het enige dat je eventueel kunt meegeven is eigen borstvoeding en een groentehapje. Omdat wij de kwaliteit van onze voeding belangrijk vinden en aandacht hebben voor het milieu, bieden wij uitsluitend gezonde en voornamelijk biologische producten aan. Zo komt ons brood van de lokale bakker District en doen wij boodschappen via Picknick. 
  Bij jonge baby's wordt voornamelijk het ritme van thuis aangehouden maar naarmate een kind ouder wordt zal het ritme steeds meer over gaan in dat van Prins Heerlijk. Alles hierover kan in overleg en wij denken altijd met jullie mee. Het aanleren van gezonde eetgewoontes zit ook zeker in onze opvoeding. Niet alleen bieden we gezonde producten aan, kinderen worden ook meegenomen in het proces van lekker en gezond eten. Zo mogen de peuters mee naar de bakker, eten we altijd gezamenlijk aan tafel of in de kring en wordt er regelmatig zelf gekookt, gebakken of worden er groenten gekweekt. Hmm! 

 • Oog voor de slaapbehoeften van ieder kind

  Voor het slaapritme geldt dat wij bij de jongste baby's voornamelijk het ritme van thuis aanhouden. Naarmate kinderen ouder worden, zullen zij steeds meer meegaan in het ritme van Prins Heerlijk. We proberen zo veel mogelijk in te spelen op de individuele slaapbehoeften van ieder kind. Op de babygroep slapen de kinderen in een aparte kamer en hebben zij allen een eigen bedje en slaapzak. De slaapzak mag van thuis worden meegenomen, maar hoeft niet. Voor de allerkleinste hebben wij ook een hangwiegje. De slaapkamer is voorzien van babyfoon met camera en iedere 10 minuten wordt er op de slaapkamer gecontroleerd. 
  Op de peutergroep slapen de kinderen nog maar één keer op de dag. Rond 12.30, direct na de lunch, wordt het slaapritueel ingezet, waarbij de kinderen samen uitkleden, een boekje lezen en naar bed gaan. De peuters slapen op stretchers en matrasjes in een ruimte op de groep dat afgesloten kan worden middels een schuifpui. Ten alle tijden blijft er een pedagogisch medewerker bij hen in de kamer. Zo leren zij goed in een open bed slapen en is er ten alle tijden toezicht. Voor de veiligheid en rust, hebben alle kinderen eigen slaapplekjes en als kinderen behoeften hebben aan een speentje of knuffel, mag deze mee naar bed. 

 • Korte lijnen en een duidelijke communicatie

  Een goede communicatie met ouders vinden wij van groot belang. Daarom besteden wij hier op verschillende vlakken aandacht aan. Allereerst zorgen wij ervoor dat de lijnen kort zijn en jullie gemakkelijk contact met ons kunnen opnemen. Dit betekent dat wij van 7.30 tot 18.30 altijd telefonisch bereikbaar zijn. Het is ook gemakkelijk contact met ons op te nemen via de mail en wij maken gebruik van de ouderportaal Konnect. Dit is een digitale omgeving die je kunt volgen via een app of op de computer. In Konnect kunnen wij dagboekjes schrijven, foto's versturen en met ouders chatten. 
  Verder zorgen wij ervoor dat je altijd ruim de mogelijkheid hebt voor een 'warme' overdracht bij het halen en brengen. Wanneer je de behoeften hebt om uitgebreider met ons in gesprek te gaan, is er de mogelijkheid om een kind-gesprek aan te vragen. Tijdens zo'n gesprek kun je de ontwikkeling van jouw kind nader bespreken en kunnen onze pedagogisch medewerkers helpen met hun expertise en kennis. 
  Als laatste hebben wij een nauwe samenwerking met onze oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit ouders van kinderen bij ons op de opvang en heeft als taak de belangen van de ouders en kinderen te behartigen. Zij hebben voornamelijk een adviserende rol over het pedagogisch beleid, de veiligheid en gezondheid, de openingstijden en de tarieven. Daarnaast vervult de oudercommissie een belangrijke taak in het evalueren van de uitvoering van het pedagogisch beleid. Je kunt je als ouder dus ook richten tot de oudercommissie. 

 • Aandacht voor het creëren van een vertrouwde omgeving

  Wanneer je hebt gekozen voor de opvang van Prins Heerlijk besteden wij er ten alle tijden aandacht aan om de opvang als vertrouwde omgeving te laten voelen. Dit betekent dat wij letten op een aantal zaken binnen onze dienstverlening: 
  Voor het krijgen van een vertrouwd gevoel is het belangrijk dat jullie de tijd krijgen om te wennen aan het kinderdagverblijf. Daarom plannen we voorafgaand aan de start van de opvang een intakegesprek in. Tijdens dit gesprek worden jullie geïnformeerd over de werkwijze, de groep en het kinderdagverblijf in het algemeen. Daarnaast heb je de mogelijkheid alle bijzonderheden van jouw kind te bespreken. Jullie krijgen ook een informatieve brief over de opvang mee, zodat je alles rustig kunt nalezen. Gekoppeld aan het intakegesprek plannen we vaak een eerste keer wennen voor jouw kindje op de groep in. Dit betekent dat je de mogelijkheid hebt om kosteloos jouw kindje voor de eerste keer een paar uur tot maximaal een dagdeel bij ons op de opvang te laten. 
  Wanneer jouw kind eenmaal is gestart onderhouden wij het contact met jullie via Konnect. Je kunt na iedere dag op de opvang een verhaaltje in het dagboek verwachten en vaak posten wij ook enkele foto's. Daarnaast maken de medewerkers van Prins Heerlijk uiteraard gebruik van de chatfunctie in Konnect zodat jullie gemakkelijk en direct contact kunnen onderhouden met de medewerkers die voor jouw kindje zorgen. Nieuws en andere informatie wordt via Konnect gecommuniceerd middels een nieuwsbericht. Natuurlijk zijn wij ook telefonisch en via de mail bereikbaar. 
  Wanneer je ergens tegenaan loopt bij onze opvang horen wij dit graag. We vinden het prettig als je dit mondeling of via de mail naar ons communiceert. Wij staan altijd open voor een gesprek en vinden het belangrijk dat jullie de opvang als prettig ervaren. Mocht je dit toch niet het geval zijn, dan kun je je richten tot de geschillencommissie of het klachtenloket. Zie hiervoor het klachtenreglement. 
  Als laatste houden wij aan het begin van het jaar een nieuwjaarsborrel en tijdens de zomer een zomerfeest. Middels deze weg kunnen wij jullie informeren over de ontwikkelingen in de kinderopvang en dit biedt de mogelijkheid op laagdrempelige manier kennis te maken met het team en andere ouders. 

 • Bewuste omgang met ziekte bij kinderen

  Wij vinden dat zieke kinderen het beste thuis kunnen herstellen. Als een kind zich duidelijk niet lekker voelt en / of verhoging heeft wordt er contact opgenomen met ouders om te overleggen. Er wordt ten alle tijden een gebalanceerde afweging gemaakt door de pedagogisch medewerkers of een kind nog kan deelnemen aan het dagprogramma. Zo niet, dan wordt ouders gevraagd hun kind te komen ophalen. Bij enkele besmettelijke kinderziekten mogen kinderen niet naar de opvang komen of wordt ouders ook gevraagd hun kind op te komen halen. Hiervoor worden de richtlijnen van de GGD gehanteerd. 
  Daarnaast wordt er zorgvuldig omgegaan met het toedienen van medicatie. Wanneer ouders verzoeken bepaalde medicijnen te gebruiken voor hun kind, wordt hen allereerst gevraagd een verklaring hiervoor in te vullen. Deze verklaring moet worden getekend voor zowel medicatie die is voorgeschreven door een arts, als voor medicatie die ouders zelf halen bij de apotheek of drogisterij. Koorts verlagende middelen, zoals paracetamol geven wij alleen bij uitzondering wanneer er sprake is van echte pijnbestrijding, zoals bijvoorbeeld bij een oorontsteking. Dit doen wij omdat paracetamol de natuurlijke reactie van het menselijke lichaam onderdrukt en wij hierdoor geen goed beeld kunnen krijgen van de ziekte en de ernst hiervan. 

 • Een hoge vakkundigheid van onze medewerkers

  De kwaliteit en vakkundigheid van onze pedagogisch medewerkers achten wij van groot belang. Zij zijn namelijk degene die dagelijks met de kinderen omgaan. Je kunt er bij ons dus vanuit gaan dat onze pedagogisch medewerkers voldoen aan de wettelijke kwalificatie-eisen met minimaal een diploma op PW3-niveau (veelal zelfs HBO geschoold) en met passie hun vak beoefenen. In hun ontwikkeling en professionalisering worden de pedagogisch medewerkers ondersteund door een pedagogisch coach. Dit doet zij door de inzet van verschillende vormen van coaching. Onze pedagogisch coach werkt daarnaast regelmatig op de groep waardoor zij altijd een actueel beeld heeft van de opvang en adequaat kan helpen bij pedagogische problematiek. Onze pedagogisch coach is tevens de pedagogisch beleidsmedewerker van Prins Heerlijk. Doordat zij goed zicht heeft op hetgeen zich afspeelt op de werkvloer kan zij dit direct beleidsmatig invoeren en andersom. 

 • Buiten spelen, uitstapjes en een afwisselend activiteitenaanbod

  Op Prins Heerlijk wordt een afwisselend activiteitenaanbod geboden met vrij spel en begeleid spel zowel binnen als buiten. Daarnaast worden er geregeld uitstapjes buiten het terrein van Prins Heerlijk gemaakt. In het activiteitenaanbod is oog voor de ontwikkeling van kinderen op allerlei vlakken, zoals aandacht voor de motoriek (fijne en grove), de sociale ontwikkeling, de spraak- en taalontwikkeling, de rekenvaardigheid en de creatieve ontwikkeling. Om dit te bewerkstelligen hanteren wij een aantal afspraken: 
  Wij vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen voor de eigen ontwikkeling. Daarom wordt er gekozen om geen VVE programma te volgen. De medewerkers krijgen hierdoor meer ruimte om een eigen invulling te geven aan het dagprogramma en kunnen hierdoor gemakkelijk rekening houden met de individuele behoeften en wensen van ieder kind. Om het dagprogramma wel wat structuur te geven wordt er een themaplanning aangehouden. De thema’s worden bepaald aan de hand van de leefwereld en ontwikkelbehoeften van jonge kinderen. Het team van Prins Heerlijk bedenkt ieder jaar opnieuw de invulling van de thema’s die worden vastgelegd in een jaarplanning. Deze thema’s vormen het kader waarbinnen de activiteiten worden aangeboden. Zo weet iedereen van tevoren waaraan gewerkt gaat en kan worden.
  Verder zorgen wij ervoor dat kinderen de mogelijkheid krijgen iedere dag naar buiten te gaan, want buiten spelen is gezond! Niet alleen verlaagd buiten spelen het stressniveau en de kans op overgewicht, ook biedt buitenspelen heel veel mogelijkheden tot het ontwikkelen van sociale competenties. Buiten spelen heeft dus op meerdere vlakken een positief effect. Gekoppeld aan de peutergroep, hebben wij een (kleine) voortuin en achtertuin met speeltoestellen en materialen en aan de babygroep op de eerste verdieping zit een ruim balkon gekoppeld. Verder zijn we regelmatig met de kinderen te vinden in het Wilhelminapark of we gaan naar het bos achter het Rietveld Schröderhuis. Zelfs van het glas wegbrengen wordt bij ons een uitstapje gemaakt!
  Als laatste wordt er op Prins Heerlijk aandacht besteed aan de Nederlandse culturele feestdagen zoals Kerstmis, Sinterklaas, Pasen, dierendag en Koningsdag. Wij vieren ook de verjaardagen van kinderen en er is aandacht voor bijzondere momenten zoals het krijgen van een broertje of zusje of het afscheid nemen van de groep. Ieder feest kent zijn eigen rituelen. Prins Heerlijk zorgt ervoor dat kinderen hier stap voor stap bekend mee raken. De rituelen zorgen voor een gevoel van veiligheid en saamhorigheid en de wereld om hen heen wordt daarmee een klein beetje voorspelbaar.

 • Het (niet) corrigeren en belonen

  Er zijn vele onderzoeken geweest naar de methodiek van corrigeren en belonen. Deze onderzoeken geven wisselende uitkomsten in effectiviteit en werkzaamheid. Prins Heerlijk kiest er voor een opvoeding na te streven met ruimte voor het kind waarin corrigeren en belonen zo min mogelijk een rol spelen. Door kinderen de ruimte te bieden om ‘nee’ te kunnen zeggen of zelf te laten kiezen, krijgen zij meer het gevoel zelf de regie hebben. Door uitleg te geven en voor te doen kunnen kaders worden gevormd en door de ruimte te geven aan emoties voelen kinderen zich gehoord en hebben zij minder de drang grenzen op te zoeken. Negatief gedrag wordt zoveel mogelijk omgebogen naar ander (meer positief) gedrag en de pedagogisch medewerkers zijn alert op hetgeen een kind daadwerkelijk vraagt met zijn of haar gedrag. Het ombuigen doen pedagogisch medewerkers door bijvoorbeeld meer keuzemogelijkheden te bieden, af te leiden of uitleg te geven. Wanneer kinderen het nodig hebben, kunnen pedagogisch medewerkers kinderen ook letterlijk uit de situatie halen
  en krijgen zij de ruimte hun emoties op andere wijze te uitten (even ergens anders te zitten of iets anders te doen).

 • Geschillen en klachten

  Uw kind is bij de medewerkers van kinderdagverblijf Prins Heerlijk in goede handen. Echter, een enkele keer kan er iets mis gaan in de opvang van uw kind of in de organisatie van de kinderdagopvang. Kinderopvang is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Als u vindt dat wij tekort schieten of ons niet aan onze afspraken houden dan horen wij dat graag van u. Van uw kritiek kunnen wij namelijk leren. Daarom hebben wij een interne en externe klachtenprocedure, die na elkaar moeten worden gevolgd.
  De kinderopvang kent een uitgebreide regeling op het gebied van klachten en geschillen. Deze komen voort uit de Wet Kinderopvang, de Algemene Voorwaarden Kinderopvang en de Wet Klachtrecht.
  Ons advies is om altijd zo snel mogelijk te reageren als er klachten zijn, te lang uitstellen maakt het alleen maar moeilijker. Het eenvoudigst is het als u het bespreekt met diegene die het aangaat, bijvoorbeeld de groepsmedewerker(s). Als dit de onvrede niet wegneemt kunt u een afspraak maken met Grace Lansdorf. Zij noteert de klacht op het interne klachtenformulier, zodat deze geregistreerd staat. Misschien kan het gesprek de klacht meteen oplossen, bijvoorbeeld na het maken van afspraken, of is er wat meer onderzoek nodig naar aanleiding van uw klacht. Als uw klacht nog niet is opgelost dan krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht en de omschrijving hiervan. U krijgt 20 werkdagen na het indienen van uw klacht schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen. Als uw klacht wel wordt opgelost in het gesprek wordt dit en ook de eventueel gemaakte afspraken op het interne klachtenformulier geschreven en ontvangt u hiervan een kopie. Als Prins Heerlijk niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht of de ouders en Prins Heerlijk het niet binnen zes weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht, kunt u uw klacht indienen bij de geschillencommissie kinderopvang.
  Ons Registratienummer is: 120711187
  U kunt u klacht ook schriftelijk (of per e-mail) indienen bij Grace Lansdorf. In dat geval krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht. U krijgt 20 werkdagen na het indienen van uw klacht een schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen.
  Bij afwezigheid van Grace Lansdorf kunt u zich wenden tot Lies de Lange, zij is eveneens bevoegd om uw klacht in behandeling te nemen.
  Interne klachtenprocedure1. Wij raden u aan uw klacht binnen een termijn van twee maanden bij ons aan te melden. Een korte termijn na het incident bevordert het onderzoek naar de klacht;2. Anoniem aangeboden klachten worden niet in behandeling genomen;3. Als u een klacht heeft die betrekking heeft op de verzorging van uw kind, kunt u hiermee in eerste instantie terecht bij een pedagogisch leidster van deze groep. De pedagogisch leidster zoekt en biedt u een passende oplossing;4. Als u niet tevreden bent met de geboden oplossing, als uw klacht betrekking heeft op een gedraging van een directielid of één van haar medewerkers jegens u of uw kind, als de klacht betrekking heeft op de overeenkomst tussen u en Prins Heerlijk Kinderopvang, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de directie van Prins Heerlijk Kinderopvang;5. De directie accepteert en registreert uw klacht. Uw klacht wordt zorgvuldig onderzocht. Om een passende oplossing te vinden neemt de directie onder andere contact met u op voor een toelichting op uw klacht;6. U wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van uw klacht;7. Rekening houdend met de aard van de klacht wordt deze zo spoedig mogelijk afgehandeld;8. Uw klacht wordt uiterlijk binnen 6 weken na indiening bij de directie afgehandeld;9. U ontvangt een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht;10. In het oordeel is een concrete termijn gesteld waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
  Een schriftelijke klacht kunt u indienen bij:KDV Prins Heerlijkt.a.v. Grace LansdorfPrins Hendriklaan 973583 EJ UtrechtOf mailen naar ln.kjilreehsnirp-vdk%40ofni
  Indien de directie van KDV Prins Heerlijk u geen passende oplossing heeft kunnen bieden, kunt uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
  Externe klachtenprocedurePrins Heerlijk is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang (hierna: de Geschillencommissie). Ouders, de Prins Heerlijk Ouderraad en Prins Heerlijk Kinderopvang kunnen een geschil aanmelden bij de Geschillencommissie.
  1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de directie van Prins Heerlijk Kinderopvang in te dienen. Gebruik hiervoor onze interne klachtenprocedure.2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij Prins Heerlijk Kinderopvang indiende, schriftelijk of in een ander door de Commissie te bepalen vorm, bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door Prins Heerlijk Kinderopvang aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is Prins Heerlijk Kinderopvang aan deze keuze gebonden. Indien Prins Heerlijk Kinderopvang een geschil aanhangig wil maken, moet zij de ouder/oudercommissie schriftelijk, of in een andere passende vorm, vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij/zij daarmee akkoord gaat. Prins Heerlijk Kinderopvang dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.5. De Geschillencommissie doet uitspraken met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wegen van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
  Klachten aangeboden aan de Geschillencommissie Kinderopvang kunt u indienen bij: www.degeschillencommissie.nl
  Aan het afhandelen van klachten door de Geschillencommissie zijn kosten verbonden. Kosten die voortvloeien uit het niet correct volgen van de klachtenprocedure worden aan u doorberekend. Indien uw klacht ongegrond wordt verklaard worden de gemaakte kosten aan u doorberekend.

  Meer informatie over de klachtenbehandeling kunt u ook vinden op
  www.klachtenloket-kinderopvang.nl